Menü
Hírek
Házirend Nyomtatás E-mail
Írta: admin   
2011. július 05. kedd, 11:55
Tartalomjegyzék
Házirend
Beteglátogatás
Betegjogi képviselet
Minden oldal

 

VELENCEI-TAVI KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÓ
INTÉZMÉNYI HÁZIREND
 
Kedves Betegünk!
Köszönjük, hogy bizalmával megtisztelte intézetünket, melynek házirendje a zavartalan betegellátás, az Önök gyógyulása és munkatársaink zavartalan munkavégzése érdekében készült.
Az egészségügyi ellátás hazánk minden állampolgárának az Egészségügyi Törvény által biztosított joga. 
Rendelőintézetünkben – mint minden egészségügyi intézményben – a betegeket az egészségi állapota által indokolt, folyamatosan hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli egészségügyi ellátás illeti meg.
Az ellátás során a betegek emberi méltóságát tiszteletben tartjuk, a személyiségi jogok és betegjogok betartásáért garanciát vállalunk.
Tevékenységünk a betegek gyógyulását segíti elő, ezért kérjük Betegeinket az egészségügyi szolgáltatások igénybevételekor, itt tartózkodásuk alatt az intézményi rendet, a gyógykezeléssel kapcsolatban kapott rendelkezéseket tartsák be.
 
A betegellátás és az intézmény belső rendjére vonatkozó szabályok

      A Rendelőintézet nyitva tartása: hétköznap 7:00 órától 19:00-óráig. Szombat, vasárnap zárva.
•    A Betegek fogadása a rendelők ajtajára kifüggesztett, illetve nyilvánosan meghirdetett rendelési időben történik.
      A Rendelőintézet területén a rendelést igénybe vevőkön, kísérőiken, a rendelő dolgozóin, valamint a dolgozók vendégein kívül más személy nem tartózkodhat. Amennyiben a Rendelőintézetet olyan személy használja, aki nem jogosult ott tartózkodni vagy az intézményi betegellátást hátráltatja bármilyen formában, az Intézet vezetése értesítheti a rendőrséget.
      A Betegnek az intézet egész területén tilos a dohányzás és az alkoholfogyasztás. A részleg dolgozói a törvényben meghatározott módon és az intézmény által kijelölt helyen dohányozhatnak.
      Kérjük, ügyeljenek a Rendelőintézet tisztaságára a várókban és a mellékhelységekben egyaránt.
     Kíméljék a Rendelőintézet vagyonát, a töréssel, rongálással okozott kárt annak okozója köteles megtéríteni!
     Az intézet területére állatot behozni tilos.
      Az intézet területén tilos szerencsejátékot játszani.
   A mozgáskorlátozott betegek számára külön mosdó áll rendelkezésre az Intézetben. Akadálymentes közlekedésüket a Rendelőintézetben a lift, illetve a szintkülönbségmentes emeletek biztosítják.


 
Betegek fogadása

A Rendelőintézet egészségügyi szolgáltatásai térítésmentesen személyi igazolvány és betegbiztosítási kártya, illetve ha szükséges orvosi beutaló bemutatásával vehetők igénybe
Részleges vagy teljes térítési díj ellenében egészségügyi szolgáltatást nyújtunk a biztosítással nem rendelkező személyeknek. 
A térítési díj ellenében végzett ellátásokra vonatkozó információkat a Térítési Díj Szabályzat tartalmazza, mely a recepciónál található.
Az ellátások igénybevételéhez háziorvosi vagy szakorvosi beutaló szükséges. Beutaló hiányában – sürgős szükség kivételével - fizetni kell az ellátásért a Térítési díj szabályzatban rögzítettek alapján.
Beutaló nélkül csak az alábbi rendeléseket jogosult a beteg igénybe venni:
       bőrgyógyászat szakrendelés és gondozó,
      fül-orr-gégészet,
       nőgyógyászat,
       sebészet és traumatológia,
       szemészet,
      urológia,
       pszichiátria szakrendelés és gondozó.
Az egészségügyi ellátás zökkenőmentes, hatékony végzése miatt szükséges az előjegyzéses és sorszámos rendszer alkalmazása.
A szakorvosi ellátás - néhány, orvos által annak minősített kivételtől eltekintve - nem sürgős ellátás.
Az előjegyzéses rendszer a kulturált, megadott időben történő betegellátására ad lehetőséget, természetesen a sürgős ellátások esetén csúszás történhet, ezért elnézést kérünk.
Aki az előjegyzett időpontban nem tud megjelenni, amennyiben módjában áll kérjük, jelezzen vissza oda, ahonnan kérte az időpontot, mert ezzel is hozzásegít másokat a zavartalan, esetleg azonnali ellátáshoz.
Előjegyzés kérhető: 
       személyesen, telefonon,
      kérheti a páciens maga vagy a kezelést indikáló orvos
Telefonos előjegyzést a 22/589-515–ös központi számon kérhet.
Sorszámmal igénybe vehető rendelések esetén: érkezési sorrendben, a recepción adják a sorszámot a rendelés kezdése előtt.
 
 
A betegjogok gyakorlásának és érvényesítésének szabályai
Az egészségügyről szóló 1997/CLIV. törvény alapján:

• A beteg az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az erre vonatkozó jogszabályokat és az intézményi rendet.
• A beteg - amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi – köteles az ellátásban közreműködő egészségügyi dolgozókkal képességei és ismeretei szerint együttműködni.
• A beteg és hozzátartozói jogaik gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait és nem sérthetik az egészségügyi dolgozók törvényben foglalt jogait.
• A beteg jogosult a rá vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, az egészségügyi dokumentációból – saját kérésére és költségére – másolatot kapni.
• Eredeti betegkarton nem vihető el, szükség esetén fénymásolat kérhető.
• Intézetünkben rendszeresen kikérjük a betegek véleményét ellátásukkal kapcsolatban.
 
Panaszok bejelentése, a betegjogi képviselővel való kapcsolattartás rendje

A beteg jogosult az egészségügyi ellátással kapcsolatban panaszt tenni. Panaszával (szóban vagy írásban) közvetlenül az ügyvezető igazgatóhoz, a vezető asszisztenshez vagy a betegjogi képviselőhöz fordulhat.
A betegjogi képviselő az erre irányuló megbízás alapján ellátja a betegek jogainak védelmét és segíti őket e jogaik megismerésében és érvényesítésében.

A Rendelőintézet betegjogi képviselője, elérhetőségének helye és ideje:
Betegjogi képviselő: Nagy Gabriella
A hónap első csütörtök napján 900-1130
Elérhetőség: mobil: 20/489-9527
                          e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
 
A betegek értékeinek megőrzésére vonatkozó szabályok

A betegek értékeinek megőrzésére vállalkozni nem tudunk. A váróban hagyott tárgyakért, ruhaneműkért, értékeikért felelősséget nem vállalunk.  
 

Kedves Betegünk!

Reméljük a Rendelőintézet gyógyításban résztvevő munkatársaival megtalálják a kellő összhangot és így a várt gyógyulást közös együttműködéssel mielőbb elérhetjük.
A Rendelőintézet dolgozói bizalmat és őszinteséget kérnek Önöktől. Ha valamilyen panaszuk, észrevételük, problémájuk, vagy javaslatuk merül fel, közöljék azokat a szakrendelést vezető szakorvossal, a vezető asszisztenssel vagy szükség esetén a Rendelőintézet ügyvezető igazgatójával, hogy a jogos panaszokat orvosolhassuk, a hibákat kijavíthassuk.

Velence, 2010.08.01

 Dr. Ferencz Péter
Ügyvezető igazgatóMódosítás dátuma: 2012. augusztus 16. csütörtök, 11:18