Menü
Hírek
Házirend Nyomtatás E-mail
Írta: admin   
2011. július 05. kedd, 11:55
Tartalomjegyzék
Házirend
Beteglátogatás
Betegjogi képviselet
Minden oldal

 

VELENCEI-TAVI KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÓ
INTÉZMÉNYI HÁZIREND
 
Kedves Betegünk!
Köszönjük, hogy bizalmával megtisztelte intézetünket, melynek házirendje a zavartalan betegellátás, az Önök gyógyulása és munkatársaink zavartalan munkavégzése érdekében készült.
Az egészségügyi ellátás hazánk minden állampolgárának az Egészségügyi Törvény által biztosított joga. 
Rendelőintézetünkben – mint minden egészségügyi intézményben – a betegeket az egészségi állapota által indokolt, folyamatosan hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli egészségügyi ellátás illeti meg.
Az ellátás során a betegek emberi méltóságát tiszteletben tartjuk, a személyiségi jogok és betegjogok betartásáért garanciát vállalunk.
Tevékenységünk a betegek gyógyulását segíti elő, ezért kérjük Betegeinket az egészségügyi szolgáltatások igénybevételekor, itt tartózkodásuk alatt az intézményi rendet, a gyógykezeléssel kapcsolatban kapott rendelkezéseket tartsák be.
 
A betegellátás és az intézmény belső rendjére vonatkozó szabályok

      A Rendelőintézet nyitva tartása: hétköznap 7:00 órától 19:00-óráig. Szombat, vasárnap zárva.
•    A Betegek fogadása a rendelők ajtajára kifüggesztett, illetve nyilvánosan meghirdetett rendelési időben történik.
      A Rendelőintézet területén a rendelést igénybe vevőkön, kísérőiken, a rendelő dolgozóin, valamint a dolgozók vendégein kívül más személy nem tartózkodhat. Amennyiben a Rendelőintézetet olyan személy használja, aki nem jogosult ott tartózkodni vagy az intézményi betegellátást hátráltatja bármilyen formában, az Intézet vezetése értesítheti a rendőrséget.
      A Betegnek az intézet egész területén tilos a dohányzás és az alkoholfogyasztás. A részleg dolgozói a törvényben meghatározott módon és az intézmény által kijelölt helyen dohányozhatnak.
      Kérjük, ügyeljenek a Rendelőintézet tisztaságára a várókban és a mellékhelységekben egyaránt.
     Kíméljék a Rendelőintézet vagyonát, a töréssel, rongálással okozott kárt annak okozója köteles megtéríteni!
     Az intézet területére állatot behozni tilos.
      Az intézet területén tilos szerencsejátékot játszani.
   A mozgáskorlátozott betegek számára külön mosdó áll rendelkezésre az Intézetben. Akadálymentes közlekedésüket a Rendelőintézetben a lift, illetve a szintkülönbségmentes emeletek biztosítják.


 
Betegek fogadása

A Rendelőintézet egészségügyi szolgáltatásai térítésmentesen személyi igazolvány és betegbiztosítási kártya, illetve ha szükséges orvosi beutaló bemutatásával vehetők igénybe
Részleges vagy teljes térítési díj ellenében egészségügyi szolgáltatást nyújtunk a biztosítással nem rendelkező személyeknek. 
A térítési díj ellenében végzett ellátásokra vonatkozó információkat a Térítési Díj Szabályzat tartalmazza, mely a recepciónál található.
Az ellátások igénybevételéhez háziorvosi vagy szakorvosi beutaló szükséges.
Beutaló nélkül csak az alábbi rendeléseket jogosult a beteg igénybe venni:
       bőrgyógyászat szakrendelés és gondozó,
      fül-orr-gégészet,
       nőgyógyászat,
       sebészet és traumatológia,
       szemészet,
      urológia,
       pszichiátria szakrendelés és gondozó.
Az egészségügyi ellátás zökkenőmentes, hatékony végzése miatt szükséges az előjegyzéses és sorszámos rendszer alkalmazása.
A szakorvosi ellátás - néhány, orvos által annak minősített kivételtől eltekintve - nem sürgős ellátás.
Az előjegyzéses rendszer a kulturált, megadott időben történő betegellátására ad lehetőséget.
Aki az előjegyzett időpontban nem tud megjelenni, amennyiben módjában áll kérjük, jelezzen vissza oda, ahonnan kérte az időpontot, mert ezzel is hozzásegít másokat a zavartalan, esetleg azonnali ellátáshoz.
Előjegyzés kérhető: 
       személyesen, telefonon,
      kérheti a páciens maga vagy a kezelést indikáló orvos
Telefonos előjegyzést a 22/589-515–ös központi számon kérhet.
Sorszámmal igénybe vehető rendelések esetén: érkezési sorrendben, a recepción adják a sorszámot a rendelés kezdése előtt.
 
 
A betegjogok gyakorlásának és érvényesítésének szabályai
Az egészségügyről szóló 1997/CLIV. törvény alapján:

• A beteg az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az erre vonatkozó jogszabályokat és az intézményi rendet.
• A beteg - amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi – köteles az ellátásban közreműködő egészségügyi dolgozókkal képességei és ismeretei szerint együttműködni.
• A beteg és hozzátartozói jogaik gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait és nem sérthetik az egészségügyi dolgozók törvényben foglalt jogait.
• A beteg jogosult a rá vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, az egészségügyi dokumentációból – saját kérésére és költségére – másolatot kapni.
• Eredeti betegkarton nem vihető el, szükség esetén fénymásolat kérhető.
• Intézetünkben rendszeresen kikérjük a betegek véleményét ellátásukkal kapcsolatban.
 
Panaszok bejelentése, a betegjogi képviselővel való kapcsolattartás rendje

A beteg jogosult az egészségügyi ellátással kapcsolatban panaszt tenni. Panaszával (szóban vagy írásban) közvetlenül az ügyvezető igazgatóhoz, a vezető asszisztenshez vagy a betegjogi képviselőhöz fordulhat.
A betegjogi képviselő az erre irányuló megbízás alapján ellátja a betegek jogainak védelmét és segíti őket e jogaik megismerésében és érvényesítésében.

A Rendelőintézet betegjogi képviselője, elérhetőségének helye és ideje:
Betegjogi képviselő: Nagy Gabriella
A hónap első csütörtök napján 900-1130
Elérhetőség: mobil: 20/489-9527
 E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
 
A betegek értékeinek megőrzésére vonatkozó szabályok

A betegek értékeinek megőrzésére vállalkozni nem tudunk. A váróban hagyott tárgyakért, ruhaneműkért, értékeikért felelősséget nem vállalunk.  
 

Kedves Betegünk!

Reméljük a Rendelőintézet gyógyításban résztvevő munkatársaival megtalálják a kellő összhangot és így a várt gyógyulást közös együttműködéssel mielőbb elérhetjük.
A Rendelőintézet dolgozói bizalmat és őszinteséget kérnek Önöktől. Ha valamilyen panaszuk, észrevételük, problémájuk, vagy javaslatuk merül fel, közöljék azokat a szakrendelést vezető szakorvossal, a vezető asszisztenssel vagy szükség esetén a Rendelőintézet ügyvezető igazgatójával, hogy a jogos panaszokat orvosolhassuk, a hibákat kijavíthassuk.

Velence, 2010.08.01

 Dr. Ferencz Péter
Ügyvezető igazgató

 


 

Beteglátogatás

 

AZ INTÉZET BETEGELLÁTÁS RENDJE

Az általános járóbeteg-szakellátás a beteg folyamatos ellátását, gondozását végző orvos beutalása vagy a beteg jelentkezése alapján, szakorvos által végzett egyszeri, illetve alkalomszerű egészségügyi ellátás, továbbá fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozás. Az általános járóbeteg-szakellátást a beteg egészségi állapotának veszélyeztetése nélkül, rendszeres tömegközlekedés igénybevételével megközelíthetően kell biztosítani.
 
1. A járóbeteg-szakellátás feladata
a) a megelőző tevékenység,
b) az egyes betegek gyógykezelése, szakorvosi gondozása,
c) szakorvosi konzíliumok elvégzése, szükség esetén a beteg otthonában is,
d) speciális szakmai, diagnosztikus, illetve terápiás háttér szükségessége esetén a beteg - vizsgálatát követő -
más járóbeteg-szakrendelésre vagy szakambulanciára történő beutalása,
e) a járóbeteg-szakellátás kompetenciakörébe tartozó olyan egyszeri vagy kúraszerű beavatkozások végzése,
amelyeket követően meghatározott idejű megfigyelés szükséges,
f) Intézeti hátteret igénylő ellátás szükségessége esetén a beteg fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő beutalása.
 
A rendelőintézetben üzemelő szakrendelések működési rendjének, betegfogadási rendjének, szakorvosi vizsgálatok rendjének, szakrendelések együttműködésének kialakításához a járóbeteg-ellátást irányító ügyvezető igazgató egyetértése szükséges.
A Rendelőintézet Működési rendjét, illetőleg Házirendjét a járóbeteg-ellátást irányító ügyvezető igazgató készíti el.
Az önállóan működő szakrendelések működési rendjét a járóbeteg-ellátását irányító ügyvezető igazgató előírásai alapján a vezető ápoló készíti el.
 
2. A betegfogadás rendje a szakrendelésen
A szakrendelések betegfogadási rendje tartalmazza a szakrendelés rendelési idejét, működési területét, a betegfogadás szabályait. A rendelőintézet rendelési idejét az Intézet bejáratánál, a váróhelyiségekben megfelelő módon naprakész állapotban kifüggesztik.
A betegfogadás rendjét az Intézet működési területén lévő egészségügyi feladatokat ellátó szerveknek, valamint a beutalással érintett orvosoknak kell megküldeni, és a betegfogadási rend változtatása esetén arról értesíteni.
A szakellátások igénybevétele általában a háziorvos beutalója alapján történik. Háziorvosi beutalásnak számít, ha a bentlakásos intézeteknél (otthonoknál) foglalkoztatott orvos, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a gyermekintézetek, iskolák orvosai adják a beutalót.

A biztosított az orvosi szakellátást beutalás nélkül jogosult igénybe venni a következő ellátásokban:
• Sürgős szükségből,
• a szakorvosi rendelő által nyújtott
• bőrgyógyászati
• fül-orr-gégészeti
• nőgyógyászati
• általános sebészeti
• szemészeti
• urológiai
• pszichiátriai szakellátást
 
A szakrendelések orvosai is adhatnak beutalót a hozzájuk beutalt betegnek más szakrendelésre.
A szakellátásra beutalt biztosított ismételt háziorvosi beutalás nélkül jogosult igénybe venni 30 napig a folyamatos járóbeteg-szakellátást, 30 napon túl abban az esetben, ha a szakellátás orvosa erről a háziorvost tájékoztatja.

Szakrendelésre az Intézet ellátási területén lakó beteg, illetőleg előzetes egyeztetés alapján területen kívüli beteg utalható be.
A beutaló egyértelműen tartalmazza a vizsgálatra felkért szakrendelés pontos megjelölését, a beteg állapotának, eddigi kezelési eredményeinek rövid leírását és feltételezett kórismét.

A beteg a szakellátást akkor veszi a beutalás szakmai rendjének megfelelően igénybe, ha azt az Intézetet keresi fel, amelyet a beutaló orvos vizsgálatára felkért.

A beutalási rendtől eltérő igénybevétel esetén a hatályos jogszabályok, valamint az Intézet vonatkozó szabályzatában foglaltak alapján térítési díjat kell fizetni.

A beteg az egyes szakrendeléseket a betegfogadás időpontjának előjegyeztetésével, vagy anélkül veheti igénybe.

A jelentkezési idő előjegyzése nélkül veheti igénybe a szakrendelést az a beteg
•  aki elsősegélynyújtásra vagy sürgős orvosi ellátásra szorul,
 
A betegeket érkezési sorrendben kell ellátni, kivéve a sürgősségi ellátás.
Ha a beteget a szakrendelés orvosa jegyzi elő, a jelentkezés napját, időpontját a szakrendelés orvosa a beteggel egyetértve határozza meg.
Azokat a betegeket, akik a rendelési idő lejártáig jelentkeznek, fogadni kell és meg kell vizsgálni, a beteg állapotától függően el kell látni, illetve előjegyezni.
 
3.  A szakorvosi vizsgálatok rendje
A beteg érdekében el kell végezni mindazokat a vizsgálatokat, amelyek a betegség megállapításához a beteg állapotának megítéléséhez, vagy a gyógykezelés eredményességének értékeléséhez, keresőképessége elbírálásához, stb. szükségesek.
A Szakrendelést végző szakorvos a beteg vizsgálatát az érvényben lévő szakmai irányelvekkel összhangban végzi.

Fekvőbeteg intézeti ellátásra szoruló betegeken - az országos intézetek által kiadott módszertani irányelvek figyelembevételével - feltétlenül elvégzendő vagy ajánlott vizsgálatokat lehetőleg a kórházba utalás előtt a járóbeteg ellátás keretében kell elvégezni.

A szakrendelésen a beteg vizsgálatában csak azok az egészségügyi dolgozók vehetnek részt, illetve a vizsgáló szobában csak azok tartózkodhatnak, akiknek szolgálati helye a szakrendelés, vagy oda képzésre, továbbképzésre beosztottak, továbbá azok, akiknek ott tartózkodását a szakrendelés vezetője engedélyezi. Biztosítani kell, hogy az orvosi etika és titoktartás követelményei maradéktalanul érvényesüljenek.
 
4.  A szakrendelések együttműködése

A szakrendelések kötelesek szorosan együttműködni, egymásnak minden szükséges segítséget megadni.
Az együttműködést a szakrendelések működési rendjével összhangban kell megszervezni.
A szakrendelésen megjelent betegnél a kért szakorvosi vizsgálaton túl a szükséges kiegészítő vizsgálatokat is el kell végezni. A vizsgálat menetét és módját a szakrendelés orvosa választja meg.
A kiegészítő szakvizsgálat célzottan történik. A vizsgálatra felkért szakrendeléssel a vizsgálatot kérő orvos közölni köteles a kért vizsgálat nemét, a diagnózist (a feltételezett diagnózist vagy differenciál-diagnosztikai problémát), az eddig elvégzett vizsgálatok eredményét, valamint a vizsgálatot megelőző időben alkalmazott gyógykezelést.
Az elvégzett vizsgálat eredményét a vizsgálatot végző orvos írásban közli, (szakorvosi lelet), ugyanekkor a szakrendelés számítógépes dokumentációjában, valamint a hagyományos dokumentációban (karton, napló, stb.) is rögzíti.
A beteg, valamint a gazdaságosság érdekében kerülni kell minden felesleges szakvizsgálatot. Amennyiben a kiegészítő vizsgálatok elvégzésére az Intézetben nincs lehetőség, a beteget a szükséges vizsgálatra az illetékes Intézet megfelelő szakrendelésére kell irányítani.
Amennyiben a betegség megállapításához, célszerű gyógykezelés megítéléséhez bonyolult, több irányú szakvizsgálat látszik szükségesnek, ennek megítélése céljából konzíliumot kell tartani.


5. A gyógykezelés rendje
A szakrendelés orvosa
• A beteget - ha az szakorvosi gyógykezelésre szorul - gyógykezelésben részesíti, részére szükség szerinti gyógyszert, gyógyászati segédeszközt rendel, a gyógykezeléssel és a követendő életmóddal kapcsolatos felvilágosítást megadja.
• A további szakorvosi kezelésre vagy ellenőrzésre szoruló beteget a vele egyeztetett időpontra előjegyzi.
• A szakorvosi ellátásra nem, de orvosi ellátásra szoruló beteget a leletek, szakvélemények, valamint terápiás javaslatok közlésével a kezelő orvoshoz irányítja.
• Az Intézeti kivizsgálásra, gyógykezelésre, ápolásra szoruló beteg beutalása iránt intézkedik, illetve felvételre előjegyzi indokolt esetben javaslatot tesz szanatóriumi beutalásra.
 
A szakrendeléseken - sürgős szükség esetét kivéve - olyan orvosi beavatkozás nem alkalmazható, amely az orvostudomány mindenkori állása, illetve vonatkozó jogszabályok szerint kizárólag fekvőbeteg gyógyintézetben végezhető el.
A diagnózis megállapításához hasonlóan a beteg gyógykezelési tervének meghatározása és végrehajtása is szükségessé teszi a különböző szakrendelések orvosainak együttműködését.
 
6.  A beteg és/vagy törvényes képviselő tájékoztatása
Az orvos ismerteti betegével/törvényes képviselővel a kezelési alternatívákat és a beteget és/vagy törvényes képviselőt döntésre, választásra kéri. Amennyiben a beteg és/vagy törvényes képviselője nem vállalja a megajánlott lehetőségeket az ambuláns lapon az elutasítás tényét az orvosnak rögzíteni kell és a beteggel, illetve a törvényes képviselőjével alá kell íratni.
 
7.  Fekvőbeteg osztályra utalás
Amennyiben az orvos a járóbeteg szakellátási szolgáltatást követően intézeti ellátást tart szükségesnek, a beteget szakorvosi beutalóval látja el és a beteg szükségleteinek legmagasabb szintű kielégítését, valamint a beteg beutalási szabályzat és a vonatkozó szakmai protokollok előírásait szem előtt tartva fekvőbeteg gyógyintézetbe utalja telefonos egyeztetést követően
               
8.  A beteg elbocsátása
Az elbocsátás előtt az orvos kötelessége a beteg, vagy a törvényes képviselő, vagy a helyette nyilatkozattételre jogosult személy tájékoztatása és oktatása - a betegellátás igényeinek megfelelően. Ez a következőket foglalja magába: biztonságos gyógyszerelés, gyógyászati segédeszközök biztonságos használata, lehetséges interakciók az ételek és gyógyszerek között, táplálkozási, életmód tanácsadás valamint rehabilitációs technikák.
Elbocsátáskor a betegnek, illetve indokolt esetben a hozzátartozónak vagy a fogadó szervezetnek (pl.: mentőszállítás) át kell adni a betegdokumentáció/ambuláns lap másolatát, vagy az ellátásáról készített összefoglalót.
Az összefoglaló tartalmazza:
• az első megjelenés okát
• a jelentős leleteket
• minden felállított diagnózist
• minden elvégzett vagy későbbiekben ajánlott gyógyszeres vagy egyéb terápiát
• tartalmazza a beteg aktuális állapotát
A beteg által hozott leleteket vissza kell adni a betegnek
 
9. Gyógytorna, Fizikoterápia
Speciális járóbeteg-szakrendelés gyógyhatású kezelések, eljárások alkalmazása céljából. Csak bizonyos szakmák rendelhetik el az ilyen irányú kezeléseket (Reumatológia, Traumatológia, Ideggyógyászat, stb. ).
A beteg már kezelési lappal érkezik, melyen előírják a megfelelő terápiát, a kezeléseket követően a beteg időbeosztás alapján többszörösen visszatérő.

10. Konzílium
Olyan tevékenység, amelyet a beteget előzetesen vizsgáló orvos kér egy szerv, szervrendszer, illetve adott testrész célzott vizsgálatára. Konzíliumot csak szakorvos adhat.
 
11. Egészségügyi dokumentáció
A beteg vizsgálatával és gyógykezelésével kapcsolatos adatokat az egészségügyi dokumentáció tartalmazza. Az egészségügyi dokumentációt úgy kell vezetni, hogy az a valóságnak megfelelően tükrözze az ellátás folyamatát.
Az egészségügyi dokumentációban fel kell tüntetni:
• a beteg személyazonosító adatait,
• cselekvőképes beteg esetén az értesítendő személy, kiskorú, illetve gondnokság alatt álló beteg esetében a törvényes képviselő nevét, lakcímét, elérhetőségét,
• a kórelőzményt, a kórtörténetet,
• az első vizsgálat eredményét,
• a diagnózist és a gyógykezelési tervet megalapozó vizsgálati eredményeket, a vizsgálatok elvégzésének időpontját,
• az ellátást indokoló betegség megnevezését, a kialakulásának alapjául szolgáló betegséget, a kísérő betegségeket és szövődményeket,
• egyéb, az ellátást közvetlenül nem indokoló betegség, illetve a kockázati tényezők megnevezését,
• az elvégzett beavatkozások idejét és azok eredményét,
• a gyógyszeres és egyéb terápiát, annak eredményét,
• a beteg gyógyszer túlérzékenységére vonatkozó adatokat,
• a bejegyzést tévő egészségügyi dolgozó nevét és a bejegyzés időpontját,
• a betegnek, illetőleg tájékoztatásra jogosult más személynek nyújtott tájékoztatás tartalmának rögzítését,
• a beleegyezés, illetve a visszautasítás tényét, valamint ezek időpontját,
• minden olyan egyéb adatot és tényt, amely a beteg gyógyulására befolyással lehet.
 

 


 
Betegjogi képviselet
 
A betegjogi képviselő feladata a törvényben meghatározott betegjogok képviselete, a betegnek a joggyakorlásban történő segítése, betegjogokkal kapcsolatos információ nyújtása.
 
Az intézmény betegjogi képviselője
A Rendelőintézet betegjogi képviselője, elérhetőségének helye és ideje:
 
Gróf Andrea

Telefonszáma:                   06/20-4899-592

 

melyen elérhető                  hétfőtől-csütörtökig 08:00 – 16:30 óra között                                                                            

                                        pénteken 08:00 – 14:00 óra között

E-mail címe:                      Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Fogadóóra időpontja:     telefonon előre egyeztetett időpontban

Fogadóóra helye:            Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

 
A beteg jogai
Az 1997. évi CLIV törvény az alábbiakban szabályozza a betegek jogait és kötelezettségeit:
 

Egészségügyi ellátáshoz való jog
Az intézmény biztosítja minden betegnek sürgős szükség esetben az életmentő, illetve a súlyos vagy maradandó egészségkárosodás megelőzést biztosító ellátást, valamint fájdalmának csillapítását és szenvedéseinek csökkentését. Minden betegnek joga van az egészségügyi állapota által indokolt, megfelelő és folyamatosan hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli egészségügyi ellátáshoz. A beteg bármely, a kezelőorvos által megállapított diagnózissal, illetőleg javasolt terápiával kapcsolatban kezdeményezeti más orvos által történő vizsgálatát.
 

Emberi méltósághoz való jog
Dolgozóink az egészségügyi ellátás során tiszteletben tartják a beteg emberi méltóságát. Az ellátás során a beteg jogainak gyakorlásában csak az egészségi állapota által indokolt ideig korlátozható. A beteget csak méltányolható okból és ideig szabad várakoztatni.
 

A tájékoztatáshoz való jog
A beteg jogosult a számára egyéniesített formában megadott teljes körű tájékoztatásra. A betegnek joga van arra, hogy részletes tájékoztatást kapjon
• az egészségi állapotáról, beleértve ennek orvosi megítélését is
• a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról
• a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének ill. elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól
• a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjairól
• döntési jogairól a javasolt vizsgálatok, beavatkozások tekintetében
• a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről
• az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről
• az egészségügyi dokumentációban való betekintés
• az orvosi titoktartás gyakorlása
• a további ellátásokról, valamint a javasolt életmódról

A tájékoztatási jogokra vonatkozóan 1997. évi CLIV Egészségügyi Törvény 13. § és 14.§-ban foglaltak az irányadóak.

Kapcsolattartáshoz való jog
Információ tilalom: A beteg vizsgálatakor, felvételekor megtilthatja (amelyet a beteg dokumentációban fel kell tüntetni), hogy a gyógykezelésének tényét vagy a gyógykezelésével kapcsolatos egyéb információt más előtt feltárják. 
A kiskorú betegnek, azaz 14. életév alatti gyermeknek joga van arra, hogy szülője, törvényes képviselője, illetőleg az általa vagy törvényes képviselője által megjelölt személy mellette tartózkodjon.
 

Önrendelkezéshez való jog
A beteget megilleti az önrendelkezéshez való jog, amely kizárólag törvényben meghatározott esetekben és módon korlátozható. Az önrendelkezési jog gyakorlása keretében a beteg szabadon döntheti el, hogy kíván-e egészségügyi ellátást igénybe venni, illetve annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, ill. melyeket utasít vissza, figyelembe véve a törvény 20.§-ban előírt korlátozásokat.

Az egészségügyi ellátás visszautasításának a joga
A betegnek joga van a törvényben szabályozott módon az ellátás visszautasítására, kivéve, ha annak elmaradása mások életét vagy testi épségét veszélyeztetné. Minden olyan ellátást, amelynek elmaradása esetén egészségi állapotában várhatóan súlyos vagy maradandó károsodás következne be, csak közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban, illetve írásképtelensége esetén két tanú együttes jelenlétében utasíthat vissza. Ez utóbbi esetben a visszautasítást az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell, amelyet a tanúk aláírásukkal hitelesítenek. A betegség természetes lefolyását lehetővé téve az életfenntartó vagy életmentő beavatkozás visszautasítására csak a törvény által szabályozott esetben van lehetőség.


Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga
A beteg jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatait, illetve joga van ahhoz, hogy (a 135. §-ban foglaltak figyelembevételével) egészségügyi adatairól tájékoztatást kérjen. 
Az egészségügyi dokumentációval az egészségügyi szolgáltató, az abban szereplő adattal a beteg rendelkezik. A beteg jogosult
  • a gyógykezeléssel összefüggő adatainak kezeléséről tájékoztatást kapni,
  • a rá vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni
  • az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról saját költségére másolatot kapni
  • az egészségügyi intézményből történő elbocsátásakor zárójelentést (137.§) kapni
  • egészségügyi adatairól indokolt célra (saját költségére) összefoglaló vagy kivonatos írásos véleményt kapni.
 
Orvosi titoktartáshoz való jog 
A beteg jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásában részt vevő személyek az ellátása során tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adatait (a továbbiakban: orvosi titok) csak az arra jogosulttal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék. A betegnek joga van arról nyilatkozni, hogy betegségéről, annak várható kimeneteléről kiknek adható felvilágosítás, ill. kiket zár ki egészségügyi adatainak részleges vagy teljes megismeréséből.

A beteg kötelezettsége
A beteg az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles személyi adatainak hitelt érdemlő igazolására, a betegségével összefüggő adat közlésre, illetve információ és tájékoztatás megadására. Tájékoztatást kell adnia az esetlegesen korábban tett jognyilatkozatairól és együtt kell működnie az egészségügyi szolgáltatóval. Köteles az intézmény Házirendjét, illetve az egészségügyi ellátással összefüggő jogszabályokat és a gyógykezelésre vonatkozó utasításokat tiszteletben tartani. 
A beteg- és hozzátartozói jogok gyakorlása során köteles a beteg és hozzátartozói más beteg jogait tiszteletben tartani és a betegjogok gyakorlása nem sértheti az egészségügyi dolgozóknak törvényben foglalt jogait.
 
Az orvos jogai
törvény 131.§ alapján megtagadhatja az orvos a beteg vizsgálatát, ha más beteg ellátása miatt akadályoztatva van, vagy a beteghez fűződő személyes kapcsolata indokolja ezt, ebben az esetben azonban szükséges, hogy a beteget az orvos más orvoshoz irányítsa. A beteg ellátatlanul nem maradhat, az orvos a beteg ellátását oly módon tagadhatja meg, hogy egyidejűleg gondoskodik a beteg más orvos általi ellátásáról.
Az orvos a beteg vizsgálatát köteles megtagadni, ha az orvos egészségi állapota, vagy egyéb gátló körülmények következtében fizikailag alkalmatlan erre.
Az orvos a beteg vizsgálatát követően a beteg további ellátását megtagadhatja, ha a vizsgálatot követően véleménye szerint a beteg egészségi állapota nem olyan, ami orvosi ellátást indokolna; szakmailag nem indokolt a beutaló orvos által javasolt vagy a beteg által kért kezelés; az egészségügyi szolgáltató személyi és tárgyi feltételekkel nem rendelkezik, a beteg egészségi állapota által indokolt egészségügyi ellátás nyújtásához; a beteg állapota azonnali beavatkozást nem igényel.
Az orvos a beteg ellátását megtagadhatja, ha az adott ellátás erkölcsi meggyőződésével, vagy vallási felfogásával ellentétes; ha beteg az együttműködési kötelezettségét súlyosan megszegi; ha a beteg az orvossal szemben sértő, vagy fenyegető magatartást tanúsít (amennyiben ezt nem a beteg betegsége okozza); ha beteg olyan magatartást tanúsít, amely az ellátása során az orvos életét vagy testi épségét veszélyeztetné.

 


Módosítás dátuma: 2021. július 15. csütörtök, 13:32