Menü
Hírek
Házirend Nyomtatás E-mail
Írta: admin   
2011. július 05. kedd, 11:55
Tartalomjegyzék
Házirend
Beteglátogatás
Betegjogi képviselet
Minden oldal

 

VELENCEI-TAVI KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÓ
INTÉZMÉNYI HÁZIREND
 
Kedves Betegünk!
Köszönjük, hogy bizalmával megtisztelte intézetünket, melynek házirendje a zavartalan betegellátás, az Önök gyógyulása és munkatársaink zavartalan munkavégzése érdekében készült.
Az egészségügyi ellátás hazánk minden állampolgárának az Egészségügyi Törvény által biztosított joga. 
Rendelőintézetünkben – mint minden egészségügyi intézményben – a betegeket az egészségi állapota által indokolt, folyamatosan hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli egészségügyi ellátás illeti meg.
Az ellátás során a betegek emberi méltóságát tiszteletben tartjuk, a személyiségi jogok és betegjogok betartásáért garanciát vállalunk.
Tevékenységünk a betegek gyógyulását segíti elő, ezért kérjük Betegeinket az egészségügyi szolgáltatások igénybevételekor, itt tartózkodásuk alatt az intézményi rendet, a gyógykezeléssel kapcsolatban kapott rendelkezéseket tartsák be.
 
A betegellátás és az intézmény belső rendjére vonatkozó szabályok

      A Rendelőintézet nyitva tartása: hétköznap 7:00 órától 19:00-óráig. Szombat, vasárnap zárva.
•    A Betegek fogadása a rendelők ajtajára kifüggesztett, illetve nyilvánosan meghirdetett rendelési időben történik.
      A Rendelőintézet területén a rendelést igénybe vevőkön, kísérőiken, a rendelő dolgozóin, valamint a dolgozók vendégein kívül más személy nem tartózkodhat. Amennyiben a Rendelőintézetet olyan személy használja, aki nem jogosult ott tartózkodni vagy az intézményi betegellátást hátráltatja bármilyen formában, az Intézet vezetése értesítheti a rendőrséget.
      A Betegnek az intézet egész területén tilos a dohányzás és az alkoholfogyasztás. A részleg dolgozói a törvényben meghatározott módon és az intézmény által kijelölt helyen dohányozhatnak.
      Kérjük, ügyeljenek a Rendelőintézet tisztaságára a várókban és a mellékhelységekben egyaránt.
     Kíméljék a Rendelőintézet vagyonát, a töréssel, rongálással okozott kárt annak okozója köteles megtéríteni!
     Az intézet területére állatot behozni tilos.
      Az intézet területén tilos szerencsejátékot játszani.
   A mozgáskorlátozott betegek számára külön mosdó áll rendelkezésre az Intézetben. Akadálymentes közlekedésüket a Rendelőintézetben a lift, illetve a szintkülönbségmentes emeletek biztosítják.


 
Betegek fogadása

A Rendelőintézet egészségügyi szolgáltatásai térítésmentesen személyi igazolvány és betegbiztosítási kártya, illetve ha szükséges orvosi beutaló bemutatásával vehetők igénybe
Részleges vagy teljes térítési díj ellenében egészségügyi szolgáltatást nyújtunk a biztosítással nem rendelkező személyeknek. 
A térítési díj ellenében végzett ellátásokra vonatkozó információkat a Térítési Díj Szabályzat tartalmazza, mely a recepciónál található.
Az ellátások igénybevételéhez háziorvosi vagy szakorvosi beutaló szükséges.
Beutaló nélkül csak az alábbi rendeléseket jogosult a beteg igénybe venni:
       bőrgyógyászat szakrendelés és gondozó,
      fül-orr-gégészet,
       nőgyógyászat,
       sebészet és traumatológia,
       szemészet,
      urológia,
       pszichiátria szakrendelés és gondozó.
Az egészségügyi ellátás zökkenőmentes, hatékony végzése miatt szükséges az előjegyzéses és sorszámos rendszer alkalmazása.
A szakorvosi ellátás - néhány, orvos által annak minősített kivételtől eltekintve - nem sürgős ellátás.
Az előjegyzéses rendszer a kulturált, megadott időben történő betegellátására ad lehetőséget.
Aki az előjegyzett időpontban nem tud megjelenni, amennyiben módjában áll kérjük, jelezzen vissza oda, ahonnan kérte az időpontot, mert ezzel is hozzásegít másokat a zavartalan, esetleg azonnali ellátáshoz.
Előjegyzés kérhető: 
       személyesen, telefonon,
      kérheti a páciens maga vagy a kezelést indikáló orvos
Telefonos előjegyzést a 22/589-515–ös központi számon kérhet.
Sorszámmal igénybe vehető rendelések esetén: érkezési sorrendben, a recepción adják a sorszámot a rendelés kezdése előtt.
 
 
A betegjogok gyakorlásának és érvényesítésének szabályai
Az egészségügyről szóló 1997/CLIV. törvény alapján:

• A beteg az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az erre vonatkozó jogszabályokat és az intézményi rendet.
• A beteg - amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi – köteles az ellátásban közreműködő egészségügyi dolgozókkal képességei és ismeretei szerint együttműködni.
• A beteg és hozzátartozói jogaik gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait és nem sérthetik az egészségügyi dolgozók törvényben foglalt jogait.
• A beteg jogosult a rá vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, az egészségügyi dokumentációból – saját kérésére és költségére – másolatot kapni.
• Eredeti betegkarton nem vihető el, szükség esetén fénymásolat kérhető.
• Intézetünkben rendszeresen kikérjük a betegek véleményét ellátásukkal kapcsolatban.
 
Panaszok bejelentése, a betegjogi képviselővel való kapcsolattartás rendje

A beteg jogosult az egészségügyi ellátással kapcsolatban panaszt tenni. Panaszával (szóban vagy írásban) közvetlenül az ügyvezető igazgatóhoz, a vezető asszisztenshez vagy a betegjogi képviselőhöz fordulhat.
A betegjogi képviselő az erre irányuló megbízás alapján ellátja a betegek jogainak védelmét és segíti őket e jogaik megismerésében és érvényesítésében.

A Rendelőintézet betegjogi képviselője, elérhetőségének helye és ideje:
Betegjogi képviselő: Nagy Gabriella
A hónap első csütörtök napján 900-1130
Elérhetőség: mobil: 20/489-9527
 E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
 
A betegek értékeinek megőrzésére vonatkozó szabályok

A betegek értékeinek megőrzésére vállalkozni nem tudunk. A váróban hagyott tárgyakért, ruhaneműkért, értékeikért felelősséget nem vállalunk.  
 

Kedves Betegünk!

Reméljük a Rendelőintézet gyógyításban résztvevő munkatársaival megtalálják a kellő összhangot és így a várt gyógyulást közös együttműködéssel mielőbb elérhetjük.
A Rendelőintézet dolgozói bizalmat és őszinteséget kérnek Önöktől. Ha valamilyen panaszuk, észrevételük, problémájuk, vagy javaslatuk merül fel, közöljék azokat a szakrendelést vezető szakorvossal, a vezető asszisztenssel vagy szükség esetén a Rendelőintézet ügyvezető igazgatójával, hogy a jogos panaszokat orvosolhassuk, a hibákat kijavíthassuk.

Velence, 2010.08.01

 Dr. Ferencz Péter
Ügyvezető igazgató

 Módosítás dátuma: 2021. július 15. csütörtök, 13:32